Aktuellt

 

Vid samåkningar med bil vid föreningens aktiverade resor 

beräknas kostnaden till 20 kr/mil, vilken total summa delas upp lika mellan antalet personer i bilen. Målsättningen är att vi vid samlingen inför resan fyller varje bil med maximalt antal passagerare.

                                                                                                                                                                                             

*  Pris Pensionärstaxi Mariestad

Pris inom Mariestads tätort (för närmare specifikation av vad som är tätorten ring Taxi, tel.180 80):

Antal pers   Kl. 06-18     Kl. 18-22 & helg   Storhelg 06-22

     1-2               65 kr                     75 kr                     85 kr

     3-4               85 kr                     95 kr                   105 kr

Fast pris till och från Willys (industriområdet) Mariestad

Antal pers     Kl. 06-18      Kl. 18-22 & helg   Storhelg 06-22

     1-2               75 kr                     85 kr                         95 kr

     3-4               95 kr                   105 kr                       115 kr

Tilläggspriser:

Hämtning på avd. sjukhuset även vårdcentralen i Mariestad, hjälp med väskor, rullator, rullstol mm. Tillkommer en avgift på 40 kr. Detta ska stå på körordern. Inga andra avgifter tillkommer.