Månadsmöten, andra onsdagen i månaden kl 14:00

Lokal och tid, om inte annat anges: Medborgarskolan Esplanaden 1, kl 14:00. Se även annons: "Föreningsnytt" i Mariestadstidningen eller www.aktivaseniorer.n.nu. Vid varje månadsmöte betalar vi alla på mötet en entréavgift på 40 kr. Avgiften ska täcka kostnaderna för: Gage och/eller blommor till artister eller föreläsare. Fika gratis!

 

12 september 

Från Mats Ljung till Elvis, Thomas Landahl underhåller.

 

10 oktober

Två tongivande kvinnor i Mariestads lokalistoria, Mary Kihlblom och Emanuella Carlebeck. Elisabeth Göthberg berättar!

 

14 november

Torbjörn Forsell från NTF!

Talar om trafik och trafikvett samt underhåller.

 

12 december

Julunderhållning med Eva och Roy från Hällekis! Glögg och julkaffe.