Månadsmöten, andra onsdagen i månaden kl 14:00

Lokal och tid, om inte annat anges: Medborgarskolan Esplanaden 1, kl 14:00. Se även annons: "Föreningsnytt" i Mariestadstidningen eller www.aktivaseniorer.n.nu. Vid varje månadsmöte betalar vi alla på mötet en entréavgift på 40 kr. Avgiften ska täcka kostnaderna för: Gage och/eller blommor till artister eller föreläsare samt kaffe, kaffebröd mm.

 

10 januari

Bibliotekarie Yvonne Eriksen kommer och ger boktips med överraskning. Ta med en till två böcker som du lägger i en låda och någon annan tar och läser.

 

14 februari

"Där barn jag lekt", förre radiomannen Claes Astin kåserar.

 

14 mars

Årsmöte/Vismakarna med Lars-Göran Ytterberg, sjunger och berättar om Stikkan Andersson.

 

11 april

Leif Johansson från Frykerud kommer som Frida Andersson från Dretmossen.