Anmälan, info och bokning

 

Anmälan och bokning: tel.nr 0703-58 80 45.

Info: Hemskickade pappersprogram, Föreningsnytt i Mariestads-Tidningen och här på hemsidan.

Plusgiro: 35 88 04-3

Föreningens medlemsavgift: 100 kr/år